Данх

  • Tilting Kettle

    Гэрийн данх

    Хүрэмтэй данх гэж нэрлэдэг JINGYE уурын данхнууд нь бөмбөрцгийн бүрэн ёроолтой бүрэн хүрэм бүхий тусгай бөмбөрцгийн ёроолтой бөгөөд жинхэнэ хагас бөмбөрцөг хүрэмний давхаргаар халаадаг тул бөөнөөр хоол хийх явцад материалыг жигд халаана. 

  • Stationary Kettle

    Хөдөлгөөнгүй данх

    Хүрэмтэй данх гэж нэрлэдэг JINGYE суурин уурын данх нь хагас бөмбөрцгийн доод ёроолтой, бүрэн хүрэмний давхаргатай бөгөөд жинхэнэ хагас бөмбөрцөг хүрэмний давхаргаар халдаг тул бөөнөөр хоол хийх явцад материалыг жигд халаана.